Politică de confidențialitate

Aplicabilă începând cu data de: 17 ianuarie 2023

Prezenta Politică de Confidențialitate explică modalitatea în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe care le colectăm atunci când utilizați website-ul www.taxinstitute.ro („Site-ul”). Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică pentru a afla mai multe informații despre modul în care vă prelucrăm datele personale și ce drepturi aveți.

 1. OPERATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorul datelor cu caracter personal este, după caz, Asociația Tax Institute, toate având sediul în Bulevardul Aviatorilor nr. 47, etaj 2, biroul 3, RO-011853, București, România (fiecare denumită în continuare „TAX INSTITUTE”).

 1. TIPURI DE DATE COLECTATE, SCOP și TEMEI LEGAL
 1. Date observate în urma navigării pe Site

Site-ul nostru web colectează anumite informații în mod automat și le stochează în fișiere log. Informațiile pot include adresele protocolului de internet (IP), regiunea sau locația generală unde computerul sau dispozitivul dvs. accesează internetul, tipul browser-ului, sistemul de operare, tipul de dispozitiv, și alte informații de utilizare privind utilizarea Site-ului, inclusiv un istoric al paginilor pe care le vizualizați.

Utilizăm aceste informații pentru a ne ajuta să concepem site-ul nostru astfel încât să corespundă cât mai bine nevoilor utilizatorilor noștri. De asemenea, putem utiliza adresa dvs. IP pentru a ne ajuta să diagnosticăm problemele pe care le avem cu serverul nostru și pentru a administra website-ul nostru, pentru a analiza tendințe, a urmări fluctuațiile vizitatorilor și a aduna informații demografice generale care să ne ajute să identificam preferințele vizitatorilor.

Prelucrăm aceste date personale în baza interesului nostru legitim de a monitoriza activitatea Site-ului și de a asigura securitatea acestuia. Datele sunt stocate pe o perioada de 1 an, calculată de la data vizitei Site-ului, cu excepția cookie-urilor a căror durată este listată în Politica de utilizare Cookie-uri disponibilă la https://www.taxinstitute.ro/politica-cookie-uri-ue/.

Site-ul nostru web utilizează, de asemenea, cookie-uri și tehnologii similare, despre care puteți citi pe larg în Politica de utilizare Cookie-uri. Ca regulă, plasarea de cookie-uri care nu sunt strict necesare pentru funcționarea site-ului web se bazează pe consimțământul dvs., care este solicitat atunci când accesați Site-ul. Opțiunile dvs. cu privire la cookie-uri pot fi modificate în orice moment, urmând instrucțiunile incluse în Politica de utilizare Cookie-uri.

 1. Atunci când ne contactați pentru orice solicitare

Ne puteți contacta prin intermediul detaliilor puse la dispoziție pe Site (prin email, telefonic sau prin poștă) sau prin orice alte formulare sau mijloace puse la dispoziție. Vom prelucra datele dvs. de contact, precum și alte informații pe care alegeți să ni le transmiteți.

Prelucrăm aceste date personale în baza interesului nostru legitim, pentru a răspunde la întrebările și solicitările dvs. Vom reține aceste date pentru o perioada maximă de 5 ani de la ultima interacțiune cu dvs., de la soluționarea definitivă a problemei sesizate sau până la solicitarea dvs. de ștergere a acestora (în măsura în care se aplică dreptul de ștergere).

 1. CUI DEZVĂLUIM DATELE PERSONALE

Nu vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care este strict necesar pentru scopurile detaliate în aceasta Politică și următoarelor categorii de terți:

 1. societăți care ne furnizează servicii relevante pentru întreținerea și dezvoltarea Site-ului și a instrumentelor sale;

 2. potențial alte entități, în cazul în care noi sau acestea au un interes legitim care prevalează sau în cazul în care exista o prevedere legală potrivit căreia dezvăluirea trebuie să aibă loc;

 3. alte entități implicate în serviciile noastre, precum agenții de comunicații, curieri etc.;

 4. furnizorii de sisteme de tehnologia informației și suport, inclusiv arhivarea emailurilor, serviciile de back-up și recuperare în caz de dezastru și securitate cibernetică;

 5. alte părți, cum ar fi autorități și instituții publice, contabili, auditori, avocați și alți consultanți profesioniști externi, atunci când activitatea lor impune cunoașterea acestora sau atunci când legea ne impune să le divulgăm.

Deși nu intenționăm să dezvăluim datele personale în acest mod, le putem dezvălui:

 1. în cazul în care ne solicitați sau ne dați acordul în acest sens;

 2. persoanelor care pot demonstra că dețin autoritatea legala de a acționa în numele dvs.;

 3. în cazul în care avem obligația de a dezvălui datele dvs. personale pentru a respecta o obligație legală sau o solicitare din partea autorităților;

 4. pentru formularea, exercitarea sau apărarea unor acțiuni în justiție.

 1. TRANSFERURI DE DATE ÎN AFARA SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN (SEE)

In general prelucrăm datele dvs. personale în cadrul SEE și nu transferăm sau divulgăm datele dvs. personale terților din afara SEE. In cazul în care vom utiliza furnizori din afara SEE, care ar putea avea acces la datele dvs. pentru prestarea serviciilor către noi, vom lua măsurile adecvate pentru a asigura faptul că aceștia protejează informațiile dvs. cu caracter personal, în conformitate cu această Politică. Aceste măsuri includ, în cazul prestatorilor de servicii cu sediul în alte țări în afara SEE, garanția reprezentată de decizia de adecvare emisă de Comisia Europeană sau încheierea acordurilor contractuale standard aprobate de Comisia Europeană.

 1. DREPTURILE DVS.

In calitate de persoană vizată, aveți anumite drepturi cu privire la modul în care vă prelucrăm datele:

 1. Dreptul de retragere a consimțământuluiAtunci când v-ați exprimat consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă puteți retrage consimțământul în orice moment făcând click pe butonul de dezabonare din oricare dintre email-urile pe care le primiți de la noi.

 2. Dreptul la accesPuteți solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul.

Vă vom furniza o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal la cerere. Dacă solicitați alte copii ale datelor dumneavoastră cu caracter personal, atunci vă putem percepe un onorariu rezonabil bazat pe costurile administrative.

 1. Dreptul la rectificare: Puteți beneficia din partea noastră de o rectificare a datelor cu caracter personal care vă vizează, dacă acestea sunt incorecte sau incomplete. Pentru aceasta ne puteți contacta la datele de contact indicate mai jos.

 2. Dreptul la restricționare: Puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care:

 • contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea;

 • prelucrarea este nelegală dacă solicitați restricționarea prelucrării în locul ștergerii datelor dumneavoastră personale;

 • nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale; sau

 • aveți obiecții legate de prelucrare în timp ce noi verificăm dacă motivele noastre întemeiate prevalează.

 1. Dreptul la portabilitatea datelor Aveți dreptul de a primi datele dvs. personale pe care ni le-ați furnizat și, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, să solicitați transmiterea datelor dvs. personale (pe care ni le-ați furnizat) către o alta organizație.

Aveți aceste drepturi dacă, în mod cumulativ:

 • prelucrăm datele dvs. personale prin mijloace automate;

 • prelucrarea datelor dvs. personale se bazează pe consimțământul dvs. sau prelucrarea datelor dvs. personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteți parte;

 • transmiterea datelor dvs. personale nu afectează drepturile și libertățile altor persoane.

 1. Dreptul la ștergerea datelorAveți dreptul de a ne solicita să vă ștergem datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în privința dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei solicitări dacă prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal, exceptând datele care sunt necesare:

 • pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare;

 • pentru conformarea cu o obligație legală care ne angajează;

 • pentru atingerea scopurilor în interes public, în scopuri științifice sau istorice sau în scopuri statistice; sau

 • pentru formularea, exercitarea sau apărarea unor acțiuni în justiție.

 1. Dreptul la obiecție: Puteți obiecta, în orice moment, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal din cauza situației dumneavoastră specifice, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe interesele noastre legitime sau cele ale unui terț. In acest caz, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, decât dacă (i) putem demonstra temeiurile legitime care ne obligă și un interes care prevalează pentru prelucrare, sau (ii) pentru formularea, exercitarea sau apărarea unor acțiuni în justiție.

 2. Dreptul de a formula o plângere: în cazul în care aveți o nemulțumire legată de modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne anunțați mai întâi pe noi, pentru a încerca să remediem situația. Dacă nu reușim, vă puteți adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, folosind informațiile postate pe website-ul acesteia: www.dataprotection.ro.

De remarcat:

 • Perioada de timp: Vom încerca să soluționăm cererea dumneavoastră în termen de o lună de zile, termen care poate fi prelungit din motive specifice legate de un anumit drept legal sau de complexitatea cererii dumneavoastră, cu o perioadă suplimentara maximă de 2 luni. In toate cazurile, dacă acest termen este prelungit, vă vom informa cu privire la durata prelungirii și motivele care au condus la aceasta.

 • Restricționarea accesului: în anumite situații este posibil să nu vă putem oferi acces la toate datele dvs. personale sau la unele dintre acestea, din cauza unor prevederi legale de restricționare. Așadar, dacă vă vom respinge solicitarea de acces la date, vă vom informa cu privire la motivul refuzului.

 • Lipsa identificării: în unele cazuri, este posibil să nu vă putem căuta datele cu caracter personal din cauza elementelor de identificare pe care le-ați indicat în cererea dumneavoastră. In asemenea cazuri, în care nu vă putem identifica drept persoana vizată, nu ne putem conforma solicitării dumneavoastră de a vă exercita drepturile legale descrise în prezenta secțiune, decât dacă ne furnizați informații suplimentare care să permită identificarea dumneavoastră. Vă vom informa și vă vom oferi posibilitatea de a furniza asemenea detalii suplimentare.

 • Exercitarea drepturilorPentru a exercita drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați în scris (inclusiv electronic) la detaliile de contact furnizate în secțiunea de mai jos.

 1. MODIFICĂRI ALE ACESTEI POLITICI

Ne rezervăm dreptul de a modifica, acolo unde consideram oportun, practicile de confidențialitate și de a actualiza și a face modificări prezentei Politici în orice moment. Din acest motiv, vă încurajăm să verificați cu regularitate prezenta Politică. Data actualizării acestei Politicii este menționată la începutul documentului.

 1. INFORMAȚII DE CONTACT

Vă rugăm să utilizați detaliile de mai jos pentru orice întrebări legate de protecția datelor dvs. cu caracter personal și pentru a vă exercita drepturile în calitate de persoană vizată.

Email: contact@taxinstitute.ro

Adresa: Bulevardul Aviatorilor nr. 47, etaj 2, biroul 3, RO-011853, București, România.